20e en 21e Herenboerderijen van start

20e en 21e Herenboerderijen van start

Het is zover! Ook boerderijen 20 en 21 zijn van start! De Herenboeren-coöperaties Rhoon (Rotterdam) en Rorik (Beverwijk) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het eerste teeltseizoen. Het plantgoed is besteld en de sollicitatieprocedure voor een boer in loondienst is gestart! Ook zijn de enthousiaste reeds aangesloten coöperatieleden zijn druk met het organiseren van informatiebijeenkomsten zodat nog meer mensen uit de buurt kennis kunnen nemen van het Herenoerenconcept – én instappen in de coöperatie. Want er is bij beide boerderijen nog plek vor nieuwe leden!

Herenboeren Rhoon (Rotterdam-Zuid) 

Beeld: perceel Herenboeren Rhoon, foto door Akke Derksen.

Op maandagavond 25 maart vond de oprichtings-ledenvergadering plaats van Herenboeren Rhoon. In nauwe samenwerking met de Buytenhof heeft Herenboeren Rhoon een stuk grond ter beschikking gekregen. Het perceel is circa 3,5 hectare groot en is gelegen in het Buijtenland van Rhoon. In 2024 wordt op bescheiden schaal gestart. Daarmee gaat gaat de tweede boerderij bij Rotterdam van start (Herenboeren De Vlinderstrik bij Bergschenhoek ging in 2020 al van start).

Het coöperatiebestuur van Herenboeren Rhoon is gevormd en bestaat uit Martijn Stortenbeker (voorzitter), Allard Drijver (penningmeester), Akke Derksen, Emiel van Hummel (secretaris) en Jeanette Verdonk. De coöperatie is opgericht, informatiebijeenkomsten om leden te werven, de samenwerkingsovereenkomst met de Buytenhof getekend, er worden gesprekken gevoerd met kandidaat-boeren, het teeltplan is bepaald en de eerste tarwe is gezaaid.

Herenboeren Rorik (Beverwijk)

De enthousiaste reeds aangesloten Herenboeren uit de omgeving Beverwijk gingen op zaterdag 23 maart al aan de slag op ‘hun land’ op landgoed Rorik. Met bijna 20 leden werd er aan verschillende taken gewerkt. Een team ging aan de slag met het snoeien en rechtzetten van de fruitbomen langs het fietspad op het landgoed. Een ander team werkte aan de verlichting en weer een andere groep ging aan de slag in het veld met het aanplanten van een wilgenhaag naast de groentetuin. Aan het einde van de meewerkdag werd een boom geplant, die door de coöperatie Herenboeren Rorik geschonken werd aan het landgoed Rorik als dank dat zij hier mogen ‘landen’.

Ook is afgelopen week het eerste plantgoed voor de boerderij besteld. In afwachting van de definitieve boer, waarvoor momenteel de werving loopt, is een buur-boer gevraagd een teeltplan te maken, samen met een expert van Herenboeren Nederland. Zo kan er naar verwachting in juli al de eerste oogst verdeeld worden!

Deel dit bericht: